Scroll Top

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Ballerina & Liikunta Oy henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
Laadittu 30.05.2018. Viimeisin muutos 05.06.2018.

1. Rekisterinpitäjä

Ballerina & Liikunta Oy

Hämeenkatu 29

33200 Tampere

Puh. +35846 922 6472

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Jenni Koskela

jenniklemola(a)gmail.com

Puh. 0407192609

3. Rekisterin nimi

Yrityksen asiakasrekisteri, markkinointirekisteri, sidosryhmärekisteri ja verkkopalvelun käyttäjärekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

– henkilön suostumus (asiakkaalta kysytään, haluaako hän tietojansa säilytettävän järjestelmässämme ja käytettäväksi markkinoinnissa)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, markkinointi ja tilatun tavaran toimittaminen kuljetuspalveluja käyttäen.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Asiakkaan tiedot säilytetään niin kauan, kunnes asiakas haluaa ne poistettavan tai yritys lopettaa toiminnan.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää henkilökohtaisesti sähköpostilla rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää henkilökohtaisesti sähköpostilla rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Mihin käytämme evästeitä

Käytämme sivustollamme evästeitä, joilla tarkoitetaan dataa, jonka palvelin tallentaa käyttäjän koneelle. Evästeiden avulla pystymme kehittämään sivustomme laatua  ja käyttäjäystävällisyyttä. Käyttämällä sivuamme hyväksyt evästeiden keräämisen.

  • Säilytämme tiedon sisäänkirjautumisestasi evästeessä. Tämä eväste sisältää vain tiedon sisäänkirjautumisestasi, eikä esim. käyttäjätunnustasi ja salasanaasi. Tällä tavalla voit esimerkiksi kirjautua sivustollemme ja käydä omissa tiedoissasi, jonka jälkeen
  • voit selailla tuotteita ja lisätä niitä ostoskoriin ja siirtyä ostamaan ilman sisäänkirjautumistietojen uudelleensyöttöä. Jos tietoa sisäänkirjautumisesta ei tallennettaisi evästeeseen, sisäänkirjautumistiedot jouduttaisiin syöttämään uudestaan ostoputkessa sekä joka kerta, kun omissa tiedoissa siirryttäisiin sivulta toiselle.
  • Tallennamme tiedon ostoskoriin lisätyistä tuotteista evästeeseen, jotta voimme näyttää lisäämäsi tuotteet ostoskorissasi seuraavan kerran kun vierailet sivustollemme. Tällä tavalla sinun ei tarvitse lisätä tuotteita uudestaan ostoskoriin. Evästeeseen tallennetaan vain tieto tuotteista, joita olet lisännyt ostoskoriisi.
  • Käytämme evästettä myös viimeksi katsottujen tuotteiden tallentamiseen. Eväste sisältää vain tuotteet, joita olet katsellut tuotesivulla.
  • Tallennamme tiedon evästeilmoituksen näyttämisestä evästeeseen. Muutoin kyseinen ilmoitus näkyisi jokaisella sivunlataukselle sivuston alareunassa.
  • Käyttäjäkokemuksen parantamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi käytämme Google Analyticsia.
Privacy Preferences
Käytämme sivustollamme evästeitä kerätäksemme ja analysoidaksemme sivuston suorituskykyä ja käyttöä, tarjotaksemme sosiaalisen median ominaisuuksia sekä parantaaksemme ja räätälöidäksemme sisältöä ja mainoksia.